لینک کانال لبخند سلام خدمت همه دوستان عزیز تبریک کانال خنده دار فقط ایتا را نسب کن و کلی بخند 

احمدرضا سازواری:
یه کانال خنده دار فقط ایتا را نسب کن و کلی بخند اینم لینک 
Eitaa.com/labkhandeziba

توصیه بابام به من موقع رانندگی:
سر کوچه ها یواش تر بپیچ ؛ .
.
.
شاید اونی که از اون ور میاد بی شعورتر از تو باشه

نفهمیدم به من توهین کرد یا به اون راننده!!!؟؟؟😂😂