موزیک ویدئو جدید نماهنگ کلیپ صوتی و تصویری تولید محتوای جذاب

۱۲ مطلب با موضوع «طرح درآمدزایی» ثبت شده است

طرح درآمدزایی شرکت تکسو ؛ پاداش پویا

 

طرح درآمدزایی شرکت تکسو 

 

پاداش پویا :

مشاوران فروشی که حداقل دارای 3 شاخه 4000 امتیازی باشند به ترتیب فروش بالاتر از ارزش فروش شاخه دوم 3 % از شاخه سوم 4 % و از شاخه چهارم به بعد 5 % دریافت می کنند.

نکته : این پاداش حداکثر تا 7 لایه پرداخت خواهد شد.

همچنین مبلغ واجد صلاحیت شدن دریافت این پاداش 100,000 تومان می باشد.

 

👈 با خرید و معرفی افراد به ما پورسانت دریافت کنید.
👈 احمد رضا سازواری 09217709172 - 09139256703

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
کارپاره وقت دراصفهان

طرح درآمدزایی شرکت تکسو ؛ پاداش ماهیانه

 

طرح درآمدزایی شرکت تکسو 

 

پاداش ماهیانه :

%5 از ارزش فروش شرکت بین مشاوران فروشی که در ماه دارای حداقل ۳ شاخه 1200 امتیازی(۱ RC ) و یا ۳ شاخه 4000 امتیازی( ۴ RC ) باشند بر حسب امتیاز پاداش (RC) هر رده تقسیم می شود.

نکته: برای ۳ شاخه 1200 امتیازی با اضافه شدن هر شاخه 1200 امتیازی یک RC اضافه خواهد شد تا 5 RC برای ۳ شاخه 4000 امتیازی با اضافه شدن هر شاخه 4000 امتیازی یک RC اضافه خواهد شد تا 8 RC

 

%8 از ارزش فروش شرکت بین مشاوران فروشی که در ماه واجد شرایط دو شاخه جداشونده شوند، برای دوشاخه یک RC وهر رده هر شاخه جداشونده یک RC بر حسب امتیاز پاداش (RC) هر رده تقسیم می شود.

 

%5 از ارزش فروش شرکت بین مشاوران فروشی که در ماه واجد شرایط زیر باشند بر حسب امتیاز پاداش (RC) هر رده تقسیم می شود.

همچنین مبلغ واجد صلاحیت شدن دریافت این پاداش 100,000 تومان می باشد.

 

👈 با خرید و معرفی افراد به ما پورسانت دریافت کنید.
👈 احمد رضا سازواری 09217709172 - 09139256703

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
کارپاره وقت دراصفهان

طرح درآمدزایی شرکت تکسو ؛ رده ها

 

طرح درآمدزایی شرکت تکسو 

 

رده ها :

هر مشاور فروش می تواند با تلاش مستمر خود به رده های زیر طبق تعریف دست پیدا کند.

 

نکته : رده های مشاور تا حامی بر اساس درصد های مشخص شده در جدول پاداش گروهی به ترتیب شامل 3، 6، 9، 12، 15 ، 18 و 21 درصد پاداش افتراقی می شوند.

 

👈 با خرید و معرفی افراد به ما پورسانت دریافت کنید.
👈 احمد رضا سازواری 09217709172 - 09139256703

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
کارپاره وقت دراصفهان

طرح درآمدزایی شرکت تکسو ؛ پاداش جداشونده

 

طرح درآمدزایی شرکت تکسو 

 

پاداش جداشونده :

زمانی که یکی از گروه های فروش زیر مجموعه هر مشاور به رده 21 درصد رسید به عنوان گروه جداشونده در نظر گرفته شده و %8 از حجم فروش آن گروه به عنوان پاداش به وی پرداخت می شود.

 

 

 

نکته 1 : مبلغ واجد صلاحیت شدن برای دریافت این پاداش 100000 تومان می باشد.

 

نکته 2 : برای واجد صلاحیت شدن این پاداش هر مشاور می بایست حداقل 3000 امتیاز در گروه شخصی خود داشته باشد. هر شخص برای دریافت کامل این پاداش باید 6000 امتیاز حجم فروش گروه های شخصی داشته باشد.

 

نکته 3 : دریافت این پاداش تا جایی پرداخت می شود که یک مشاور هم رده وجود داشته باشد. از آن به بعد پرداخت نخواهد شد. و تا مشاور هم رده پاداش از مجموع فروش جدا نشده پرداخت خواهد شد.

 

نکته 4 : این پاداش حداکثر تا 7 لایه پرداخت خواهد شد

 

نکته 5 : در صورتی که فردی واجد شرایط نباشد بهم فشردگی در طرح سود دهی صورت می گیرد و نفر پایین تر فرد به بالاتر انتقال می یابد. بعد از انجام بهم فشردگی پرداخت در هفت سطح صورت می گیرد.

 

👈 با خرید و معرفی افراد به ما پورسانت دریافت کنید.
👈 احمد رضا سازواری 09217709172 - 09139256703

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
کارپاره وقت دراصفهان

طرح درآمدزایی شرکت تکسو ؛ پاداش حجم گروهی

 

طرح درآمدزایی شرکت تکسو 


پاداش حجم گروهی :

هر مشاور فروش اختلاف درصد جدول زیر را که بر حسب حجم فروش گروهی وی می باشد، با مشاوران فروش زیر مجموعه خود دریافت می کند.

 

 

 همچنین مبلغ واجد صلاحیت شدن دریافت این پاداش 100,000 تومان می باشد. 

 

نکته :

با جذب مشتری در برنامه موفقیت  شرکت هر مشاور می تواند تنها از ارتقاء در صد و در نتیجه افزایش درآمد استفاده کند. برای دست یابی به رده به ویژه رده مربوط به 21 درصد که به عنوان فرد جدا شده در نظر گرفته می شود فرد می بایست به طور کامل 10 هزار امتیاز را کسب کند.

 

👈 با خرید و معرفی افراد به ما پورسانت دریافت کنید.
👈 احمد رضا سازواری 09217709172 - 09139256703

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
کارپاره وقت دراصفهان

طرح درآمدزایی شرکت تکسو ؛ پاداش خرده فروشی

 

طرح درآمدزایی شرکت تکسو


پاداش خرده فروشی :

همچنین هر مشاور فروش طبق جدول ، درصدی از ارزش فروش مجموع خرده فروشی خود را به صورت پاداش خرده فروشی دریافت می کند.

 

 

 

 

👈 با خرید و معرفی افراد به ما پورسانت دریافت کنید.
👈 احمد رضا سازواری 09217709172 - 09139256703

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
کارپاره وقت دراصفهان

طرح درآمدزایی شرکت تکسو ؛ سود خرده فروشی

 

طرح درآمدزایی شرکت تکسو

 

سود خرده فروشی :

هرفروش کالایی که مستقیما توسط خود مشاور انجام شود، خرده فروشی نامیده می شود و 15 % سود خرده فروشی از قیمت کالا به مشاور فروش تعلق می گیرد.

مثال: کالایی که به قیمت بازاریاب 100 هزار تومان خریداری می شود مشاور فروش به قیمت مصرف کننده 115 هزار تومان می فروشد. و بدین ترتیب  شامل 15% سود فروش شخصی می شود.

 

 

👈 با خرید و معرفی افراد به ما پورسانت دریافت کنید.
👈 احمد رضا سازواری 09217709172 - 09139256703

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
کارپاره وقت دراصفهان

طرح درآمدزایی شرکت تکسو ؛ امتیاز و ارزش فروش

 

طرح درآمدزایی شرکت تکسو


امتیاز :

هر کالا دارای یک ارزش امتیاز می باشد که ملاک ارتقا رتبه در طرح سوددهی می باشد.


ارزش فروش :

هر کالا دارای یک ارزش فروش می باشد که ملاک دریافت پورسانت در طرح سوددهی می باشد. (تمامی پورسانت ها از ارزش فروش پرداخت خواهد شد)

 

 

👈 با خرید و معرفی افراد به ما پورسانت دریافت کنید.
👈 احمد رضا سازواری 09217709172 - 09139256703

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
کارپاره وقت دراصفهان

طرح درآمدزایی شرکت تکسو ؛ واجد صلاحیت شدن

 

طرح درآمدزایی شرکت تکسو

 

واجد صلاحیت شدن :

هر شخص جهت واجد صلاحیت شدن دریافت پورسانت باید هر ماه حداقل 100,000 تومان از کالاهای شرکت را به فروش برساند. تا به عنوان مشاور فروش فعال در نظر گرفته شده و می تواند کارمزد مجموعه ای خود را دریافت کند و در غیر اینصورت مشاور فروش غیر فعال بوده و فقط کارمزد خرده فروشی دریافت می کند.

 

👈 با خرید و معرفی افراد به ما پورسانت دریافت کنید.
👈 احمد رضا سازواری 09217709172 - 09139256703

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
کارپاره وقت دراصفهان

طرح درآمدزایی شرکت تکسو ؛ مشتری ترجیحی

 

 

طرح درآمدزایی شرکت تکسو

 

مشتری ترجیحی :

مشتری ترجیحی در حقیقت مشتری خرده فروشی می باشد که در سایت شرکت ثبت نام کرده است. این افراد توانایی جذب هیچ فرد دیگری را ندارند و صرفا جهت خرید کالاهای شرکت به سایت مراجعه می کنند خرید این مشتری به عنوان رقم واجد صلاحیت بازاریاب محسوب نمی گردد و کاملا به عنوان یک مشتری در برنامه فروش شرکت لحاظ شده است.

 

👈 با خرید و معرفی افراد به ما پورسانت دریافت کنید.
👈 احمد رضا سازواری 09217709172 - 09139256703

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
کارپاره وقت دراصفهان