طرح درآمدزایی شرکت تکسو 

 

رده ها :

هر مشاور فروش می تواند با تلاش مستمر خود به رده های زیر طبق تعریف دست پیدا کند.

 

نکته : رده های مشاور تا حامی بر اساس درصد های مشخص شده در جدول پاداش گروهی به ترتیب شامل 3، 6، 9، 12، 15 ، 18 و 21 درصد پاداش افتراقی می شوند.

 

👈 با خرید و معرفی افراد به ما پورسانت دریافت کنید.
👈 احمد رضا سازواری 09217709172 - 09139256703