قوانین و مقررات شرکت تکسو

 

حقوق، تعهدات و مقررات مربوط به مشاوران:

بند دوازده- مشاور فروش می‌تواند تقاضای فسخ قرارداد و اتمام همکاری با شرکت را اعلام نماید. انجام این امر با ثبت در دفتر کار مجازی، ارسال نامه کتبی و یا نامه الکترونیکی به شرکت امکان پذیر است.

تقاضای مشاور فروش حداکثر یک هفته پس از دریافت درخواست و احراز هویت قطعی وی توسط شرکت بررسی و قطعی خواهد شد.

 

 

👈 با خرید و معرفی افراد به ما پورسانت دریافت کنید.
👈 احمد رضا سازواری 09217709172 - 09139256703