قوانین و مقررات شرکت تکسو 

 

حفظ خط حمایتی

عدم فعالیت شش ماهه : مشاوری که خواهان انتقال به حامی متفاوتی است اما نمی‌تواند رضایت نامه های لازم را به دست آورد نمی‌تواند ذیل حامی جدید ثبت‌نام نماید تا وقتی‌که مشاور قرارداد خود را خاتمه دهد و یا مدت 6 ماه بیشتر از غیر فعال بودن او بگذرد. بعد از سپری شدن دوره عدم فعالیت ، مشاور قبلی به‌عنوان مشاور جدید تحت حامی جدید ثبت می‌شود.

در صورت عدم فعالیت و عدم حمایت یک حامی از گروه فروش خود، و در صورتی که 80% گروه فروش وی به صورت مکتوب عدم رضایت خود را از حمایت و فعالیت وی اعلام نمایند. بعد از اعطای مهلت ده روزه جهت اصلاح عملکرد، در صورت عدم اصلاح، امکان انتقال گروه فروش با شرایط بالا امکان پذیر است.

در دوره عدم فعالیت، فرد نباید هیچ کدام از فعالیت های مشاور را تحت نام خود و یا نام دیگر افراد انجام دهد.

در صورت فسخ قرارداد و یا لغو عضویت یک مشاور، با درخواست حامی مشاور، گروه فروش مشاور به زیر مجموعه حامی وی انتقال می یابد.

در صورت فوت یک مشاورفروش، عضویت وی می تواند به یکی از خویشان نزدیک وی به ارث برسد در صورتی که وصیت نامه رسمی از متوفی در دست باشد و وارث حداکثر ظرف سه ماه کتبا چنین حقی را مطالبه کند.

 

 

👈 با خرید و معرفی افراد به ما پورسانت دریافت کنید.
👈 احمد رضا سازواری 09217709172 - 09139256703