معرفی شرکت تکسو 

 

شرکت تلاش کاران سرمایه وزین که به اختصار "تکسو" نامیده می‌شود در سال 1388 تاسیس شد. در سال 1390 مجموعه تکسو بعنوان یکی از پیشگامان بازاریابی و فروش مستقیم در ایران تمامی مجوزهای بازاریابی شبکه‌ای را از وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت کرد. در سال 1394 و بلافاصله پس از تصویب آیین نامه اجرای چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب موضوع تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی، شرکت تلاش کاران سرمایه وزین موفق به اخذ پروانه کسب فعالیت بازاریابی شبکه‌ای شد.

 

 

در سال 1388 شرکت تلاش کاران سرمایه وزین که به اختصار تکسو نام دارد را بنا نهادیم و در سال 1390 موفق به دریافت مجوز بازاریابی شبکه‌ای از وزارت صنعت، معدن و تجارت شدیم و در نهایت بعد از سال 1394 بعد از تصویب آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب موضوع تبصره ماده 87 قانون صنفی، شرکت تکسو موفق به اخذ پروانه کسب فعالیت بازاریابی شبکه‌ای شد.

 

 

👈 با خرید و معرفی افراد به ما پورسانت دریافت کنید.
👈 احمد رضا سازواری 09217709172 - 09139256703