قوانین و مقررات شرکت تکسو 

 

تعاریف

 شرکت: شرکت تلاش کاران سرمایه وزین دارای مجوزرسمی از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

مشاور فروش: شخصیتی است که با پر نمودن فرم درخواست همکاری موافقت خود را با قوانین و مقررات فروش محصولات شرکت به روش بازاریابی شبکه ای اعلام کرده است و قصد بازاریابی و فروش کالا را دارد، که این شخص را شرکت درصورت تایید به عنوان همکار فروش می پذیرد.

خط حمایتی(اسپانسری): خط حمایتی به شیوه چیدمان مشاوران فروش و سلسله مراتب آنها در ساختار فروش اشاره دارد.  این خط شامل شرح جایگاه مشاورین فروش و حامیان آنها است که در نهایت به شرکت ختم می شود. جایگاه هر یک از افراد مزبور نیز به موجب رابطه قراردادی آنها با شرکت ایجاد می‌شود و تابع قوانین آمره کشور است.

 

👈 با خرید و معرفی افراد به ما پورسانت دریافت کنید.
👈 احمد رضا سازواری 09217709172 - 09139256703