قوانین و مقررات شرکت تکسو 

 

تعاریف

شناسه: عبارت از شماره شناسایی است که شرکت پس از قبول تقاضای همکاری یک شخص به عنوان مشاور فروش به وی اعطا میکند.

شناسه هر فرد یک شماره منحصر به فرد برای هر مشاور فروش است و برای شناسایی وی در طرح سود دهی مورد  استفاده قرار می‌گیرد.

 

دفتر کار مجازی(اینترنتی): محیطی است مجازی که در پایگاه اینترنتی شرکت که به هر مشاور فروش مورد پذیرش شرکت اختصاص می یابد، مشاور فروش پذیرفته شده می‌تواند از طریق شناسه و رمز عبور خود به این محیط دسترسی داشته و تمامی فعالیت ها و امور مالی خود را کنترل و مدیریت نماید.

 

 

👈 با خرید و معرفی افراد به ما پورسانت دریافت کنید.
👈 احمد رضا سازواری 09217709172 - 09139256703