قوانین و مقررات شرکت تکسو 

 

 

حفظ خط حمایتی

مشاورینی که عضو شرکت هستند اجازه ندارند در خط حمایتی دیگری مجددا به عضویت شرکت در بیایند. در این صورت عضویت خود را از دست می دهند و گروه فروش شان به حامی آن ها می رسد.

فقط پس از فسخ عضویت می توانند مجددا تقاضای عضویت کنند.

هیچ مشاوری که در حال حاضر به‌عنوان مدیر یا بالاتر شناخته می‌شود نمی‌تواند با گروه فروش انتقال یابد.

 

 

👈 با خرید و معرفی افراد به ما پورسانت دریافت کنید.
👈 احمد رضا سازواری 09217709172 - 09139256703