قوانین و مقررات شرکت تکسو 

 

 

شرایط عمومی متقاضیان پذیرش به عنوان مشاور فروش:

1 - متقاضی باید دارای 18 سال تمام شمسی باشد.

2 - متقاضی باید عاقل و رشید باشد.

3 - متقاضی باید در هنگام آغاز به کار و در طول مدت کار ممنوع المعامله نباشد.

4 - متقاضی باید دارای صلاحیت‌ عمومی اشتغال به کار باشد.

5 - شرکت این حق را برای خود محفوظ می دارد که قرارداد یا قرارداد مجددی را نپذیرد.

6 - متقاضی که قبلا مشاور فروش بوده تحت شرایط ذیل می تواند مجددا به عضویت شرکت در بیاید:

الف. در صورتی که شش ماه از فسخ قرارداد گذشته باشد (مگر اینکه شرکت غیر از آن را مورد تایید قرار دهد)

ب. متقاضی صراحتا باید اعلام کند که از این بند استفاده می کند.

7 - شرکت این حق را برای خود محفوظ می دارد که در صورت تخلف هر یک از مشاورین از قوانین و مقررات شرکت، عضویت وی را برای مدت 12 ماه به حالت تعلیق درآورد.

 

 

👈 با خرید و معرفی افراد به ما پورسانت دریافت کنید.
👈 احمد رضا سازواری 09217709172 - 09139256703