قوانین و مقررات شرکت تکسو 

 

تعاریف

طرح سود دهی(پلن درآمد زایی):  طرحی است که برای محاسبه و پرداخت درصد مشاوران فروش بابت فروش محصولات (فروش شخصی مشاور فروش) و مجموع عملیات جذب، آموزش، مدیریت و راهبری گروه فروش زیر مجموعه خود، در نظر گرفته شده است.

جزییات طرح سود دهی تحت عناوین شیوه تخصیص سود یا پاداش از طریق منابع انتشار شرکت در دسترس مشاوران قرار می‌گیرد. نحوه تنظیم، شیوه اجرا و ابزارهای اطلاع رسانی این طرح‌ها متغیر است؛ به این معنا که ممکن است با توجه به مقتضیات روز از جمله قوانین آمره حاکم اصلاح شود؛ به همین دلیل مشاورین فروش ضمن اعلام آمادگی برای همکاری متعهد می‌شوند اطلاعات طرح سوددهی را مستمر پیگیری نمایند.

 

👈 با خرید و معرفی افراد به ما پورسانت دریافت کنید.
👈 احمد رضا سازواری 09217709172 - 09139256703