قوانین و مقررات شرکت تکسو 

 

حقوق، تعهدات و مقررات مربوط به مشاوران فروش:

بند پنج- استفاده از عناوین مستعار، غیر واقعی، ناقص و یا نیز ذکر هرگونه شرح فعالیت برای شرکت به هر شکل و از سوی هر شخص حقیقی یا حقوقی که باشد-به جز مواردی که در اساسنامه آن ذکر شده است-ممنوع است و متخلف طبق ضوابط عام مسئولیت مدنی ضامن خواهد بود.

 

 

 

👈 با خرید و معرفی افراد به ما پورسانت دریافت کنید.
👈 احمد رضا سازواری 09217709172 - 09139256703