قوانین و مقررات شرکت تکسو 

 

شرح فرآیند مالی

بند دو- پیش از پرداخت کارمزد هر مشاور فروش، شرکت هرگونه مالیات بر درآمد مقرر شده توسط نهاد های ذیربط دولتی را  از کارمزد آنها کسر کرده و مبلغ خالص دریافتی را به آنها تودیع می‌نماید.

 

 

👈 با خرید و معرفی افراد به ما پورسانت دریافت کنید.
👈 احمد رضا سازواری 09217709172 - 09139256703