قوانین و مقررات شرکت تکسو 

 

حقوق، تعهدات و مقررات مربوط به مشاوران فروش:

بند دو- مشاور فروش هیچ وکالتی از طرف شرکت نداشته و  نمی تواند در مذاکرات و عقد قراردادها خود را نماینده، وکیل و یا کارمند شرکت معرفی نماید. شرکت می‌تواند در صورت نیاز و به صورت موردی برای فرد مذکور گواهی نمایندگی صادر نماید. صدور این گواهی منوط به درخواست کتبی پیشینی مشاور مزبور و تایید شرکت و صدور گواهی مزبور است. 

 

 

👈 با خرید و معرفی افراد به ما پورسانت دریافت کنید.
👈 احمد رضا سازواری 09217709172 - 09139256703