قوانین و مقررات شرکت تکسو 

 

شرح فرآیند مالی

بند چهار-ماخذ محاسبه کارمزد مشاوران فروش مبلغ کالای فروخته شده است و مالیات بر ارزش افزوده و هزینه حمل و نقل مشمول ماخذ محاسبه کارمزد مشاوران فروش نمی باشد.

 

 

👈 با خرید و معرفی افراد به ما پورسانت دریافت کنید.
👈 احمد رضا سازواری 09217709172 - 09139256703