قوانین و مقررات شرکت تکسو 

 

 

شرح فرآیند مالی

بند یک- در صورتی که یک مشاور فروش به مدت 6 ماه هیچ خرده فروشی نداشته باشد به عنوان یک مشاور غیر فعال محسوب شده، همکاری با ایشان لغو گردیده و دفتر کار مجازی (اینترنتی) وی نیز بسته می‌شود. در این صورت شرکت هیچگونه مسوولیتی در قبال مشاور فروش مذکور و حق تقدم وی نسبت به گروه فروش او نخواهد داشت.

 

 

👈 با خرید و معرفی افراد به ما پورسانت دریافت کنید.
👈 احمد رضا سازواری 09217709172 - 09139256703