قوانین و مقررات شرکت تکسو 

 

حقوق، تعهدات و مقررات مربوط به مشاوران:

بند پانزدهم- مشاور فروش به هنگام معرفی فرصت شغلی هرگز نباید ادعا کند که در استخدام شرکت است، و  باید تأکید نماید که پیشنهاد وی فاقد عنصر استخدامی بوده و صرفا پیشنهاد راه اندازی یک تجارت مستقل است. همچنین مشاور فروش به هیچ وجه اختیار ندارد مسئولیتی را از طرف شرکت بر عهده کسی بگذارد یا کسی را مقید به انجام وظیفه‌ای از طرف شرکت نماید؛ در غیر این صورت ضامن خسارات وارده خواهد بود.

 

 

👈 با خرید و معرفی افراد به ما پورسانت دریافت کنید.
👈 احمد رضا سازواری 09217709172 - 09139256703