قوانین و مقررات شرکت تکسو 

 

حقوق، تعهدات و مقررات مربوط به مشاوران:

بند چهاردهم- خرید محصولات شرکت برای هیچ شخص و تحت هیچ عنوانی اجباری نیست. هر همکار فروش نیز می‌تواند بدون خرید کالا به به فعالیت و کسب درآمد بپردازد. متخلف از این امر شخصا ضامن اعمال خود خواهد بود.

 

 

👈 با خرید و معرفی افراد به ما پورسانت دریافت کنید.
👈 احمد رضا سازواری 09217709172 - 09139256703