قوانین و مقررات شرکت تکسو 

 

حقوق، تعهدات و مقررات مربوط به مشاوران:

بند سیزدهم- هیچ گونه حق عضویت یا وجهی جهت آغاز همکاری و پذیرش به عنوان مشاور فروش اخذ نمی‌شود، درصورت تخلف هر مشاور فروش در فرایند جذب مشاوران دیگر و اخذ هرگونه وجه-تحت هر عنوان که باشد-علاوه بر مسئولیت استرداد تمامی وجوه مزبور و امکان اقامه دعوی تحت عناوینی مانند اخذ وجه نامشروع بر علیه وی؛ شرکت مختار به قطع بلافاصله همکاری با او خواهد بود.

 

👈 با خرید و معرفی افراد به ما پورسانت دریافت کنید.
👈 احمد رضا سازواری 09217709172 - 09139256703