قوانین و مقررات شرکت تکسو 

 

حقوق، تعهدات و مقررات مربوط به مشاوران:

بند شانزدهم- مشاور فروش متعهد می شود محرمانگی اطلاعات و اسناد فراهم شده توسط شرکت را رعایت نماید، و به صورت همزمان در هیچ شرکت بازاریابی شبکه ای دیگر -تحت هر عنوانی که باشد- فعالیت نکند.

 

 

👈 با خرید و معرفی افراد به ما پورسانت دریافت کنید.
👈 احمد رضا سازواری 09217709172 - 09139256703