قوانین و مقررات شرکت تکسو

 

حقوق، تعهدات و مقررات مربوط به مشاوران:

بند بیست و سوم- مشاور فروش مکلف است از هرگونه تبلیغات منفی، توهین، شایعه پراکنی و افترا که منجر به ورود خسارت به مشاوران فروش دیگر و یا شهرت تجاری شرکت گردد، خودداری نماید. در این صورت مسوول خسارات وارده به شرکت خواهد بود.

 

 

👈 با خرید و معرفی افراد به ما پورسانت دریافت کنید.
👈 احمد رضا سازواری 09217709172 - 09139256703