قوانین و مقررات شرکت تکسو

 

حقوق، تعهدات و مقررات مربوط به مشاوران: 

بند بیست و پنجم- علاوه بر مقررات عمومی خاص مشاوران، مقررات ذیل نیز باید توسط مشاوران وقتی به رده مدیر ارتقا پیدا کنند، رعایت شود. تخطی از  هر یک از قوانین ذیل می تواند موجب از دست دادن بلادرنگ رده، پاداش و جوایز نقدی شود و حتی به فسخ این قرارداد و عضویت بیانجامد.

 

مدیر باید به مشاوران گروه فروش خود خدمات ذیل را ارایه دهد:

1- کمک، راهنمایی و ایجاد انگیزه برای گروه فروش.

2- برپایی جلسات دوره ای برای آموزش و ایجاد انگیزه.

3- آموزش مشاوران گروه فروش خود طبق برنامه موفقیت و چرخه موفقیت.

4- حفظ ارتباط مداوم، اطلاع رسانی در مورد زمان و مکان جلسات، اخبار مربوط به محصولات، دوره های آموزشی و غیره.

5- شرکت در تمامی سمینارها و جلسات.

6- مدیر باید از قوانین و مقررات و آموزش هایی که شرکت اطلاع می دهد، پیروی کند.

 

 

👈 با خرید و معرفی افراد به ما پورسانت دریافت کنید.
👈 احمد رضا سازواری 09217709172 - 09139256703