https://www.aparat.com/v/anCdO

 

 

✅ تأثیر سلامت روح انسان بر جسم

 

روح انسان ارتباط مستقیمی با تک تک اعضا و سلول‌های بدن دارد.

وقتی روح بیمار می‌شود جسم سالم را هم کم کم از پای در می‌آورد. بیماری‌های قلبی که قرآن به آن اشاره می‌کند منظورش بیماری‌های روحی، همانند حسد، کینه و بخل است. اگر جلوی این مریضی‌ها گرفته نشود و درمان نشود به تک تک اعضای بدن آسیب جدی می‌زند. 

جواد فروغی، قاری بین‌المللی، با تدبر در آیه ۱۰ سوره بقره این ویدئویی تماشایی را ساخته است.