میلاد امیرالمومنین علی علیه السلام مبارک

علی آنکس که او بالاترین است.

نگین حلقه عین الیقین است.

علی در بیشه حق شیر غران 

و قرآن با علی درهم عجین است.

همان قرآن بر خاتم رسیده

همان قرآن که او نور مبین است.

شهنشاهی که پیش او امیران 

غلامانند و او حبل المتین است.

علی آن آیه نصر من الله

اذا جاء علی فتح المبین است. 

به روی دوش احمد پا گذارد.

وبا زهرای اطهر همنشین است. 

علی معنای اسرار الهی.

نگر اویار ختم المرسلین است.

علی یعنی تمام عرش اعلی.

به امر داور او رب زمین است. 

علی ساقی مست حق پرستی.

که در ایمان امیرالمومنین است.

علی مولود بیت الله باشد.

اگرچه سجده گاه مسلمین است.