موزیک ویدئو جدید نماهنگ کلیپ صوتی و تصویری تولید محتوای جذاب

قوانین و مقررات شرکت تکسو ؛ بخش سی و پنجم

قوانین و مقررات شرکت تکسو 

 

حقوق، تعهدات و مقررات مربوط به مشاوران:

بند بیست و دوم- مشاور فروش مکلف است در صورتی نسبت به خرید مجدد کالا اقدام نماید که حداقل نیمی از آن نوع کالا را به فروش رسانده باشد. در هر حال، مشاور فروش در صورت خرید مجدد، امکان باز پس دهی حداقل نیمی از آن نوع کالا را از دست خواهد داد.

 

 

👈 با خرید و معرفی افراد به ما پورسانت دریافت کنید.
👈 احمد رضا سازواری 09217709172 - 09139256703

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
کارپاره وقت دراصفهان

قوانین و مقررات شرکت تکسو ؛ بخش سی و چهارم

قوانین و مقررات شرکت تکسو 

 

حقوق، تعهدات و مقررات مربوط به مشاوران:

بند بیستم- مشاور فروش حق فروش منابع منتشره از سوی شرکت را ندارد.

 

بند بیست و یکم- مشاور فروش قبل از تبلیغ محصول به مصرف کننده احتمالی می بایست کارت عضویت خود که حاوی کد ملی، کد واحد و کد شرکت است را ارائه دهد. تبلیغ محصول نباید بدون رضایت مصرف کننده احتمالی صورت پذیرد. مشاور فروش در خرید محصول توسط مصرف کننده احتمالی نباید اصرار ورزد و هر جا مصرف کننده احتمالی درخواست کرد، باید به معارفه محصول پایان دهد.

 

 

👈 با خرید و معرفی افراد به ما پورسانت دریافت کنید.
👈 احمد رضا سازواری 09217709172 - 09139256703

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
کارپاره وقت دراصفهان

قوانین و مقررات شرکت تکسو ؛ بخش سی و سوم

قوانین و مقررات شرکت تکسو 

 

حقوق، تعهدات و مقررات مربوط به مشاوران:

بند نوزدهم- هیچ مشاور فروشی نباید محصولات شرکت را از طریق حراج اینترنتی عرضه نموده و به فروش رساند. هرگونه فروش به غیر از مصرف کننده نهایی ممنوع می باشد.

 

 

👈 با خرید و معرفی افراد به ما پورسانت دریافت کنید.
👈 احمد رضا سازواری 09217709172 - 09139256703

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
کارپاره وقت دراصفهان

قوانین و مقررات شرکت تکسو ؛ بخش سی و دوم

قوانین و مقررات شرکت تکسو 

 

حقوق، تعهدات و مقررات مربوط به مشاوران:

بند هجدهم- مشاور فروش تحت هیچ شرایطی حق بسته بندی مجدد و هر گونه تغییر در بسته بندی با برچسب های محصولات را ندارد. محصولات شرکت فقط باید در بسته بندی اصلی خود به فروش برسد.

 

 

👈 با خرید و معرفی افراد به ما پورسانت دریافت کنید.
👈 احمد رضا سازواری 09217709172 - 09139256703

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
کارپاره وقت دراصفهان

قوانین و مقررات شرکت تکسو ؛ بخش سی و یکم

قوانین و مقررات شرکت تکسو 

 

حقوق، تعهدات و مقررات مربوط به مشاوران:

بند هفدهم- بازاریاب بدون داشتن مجوز کتبی از شرکت نمی تواند از ابزارهای تبلیغاتی نظیر اینترنت، پیام کوتاه و یا هر وسیله ای غیر از تبلیغات کلامی استفاده نماید.

 

 

👈 با خرید و معرفی افراد به ما پورسانت دریافت کنید.
👈 احمد رضا سازواری 09217709172 - 09139256703

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
کارپاره وقت دراصفهان

قوانین و مقررات شرکت تکسو ؛ بخش سی ام

قوانین و مقررات شرکت تکسو 

 

حقوق، تعهدات و مقررات مربوط به مشاوران:

بند شانزدهم- مشاور فروش متعهد می شود محرمانگی اطلاعات و اسناد فراهم شده توسط شرکت را رعایت نماید، و به صورت همزمان در هیچ شرکت بازاریابی شبکه ای دیگر -تحت هر عنوانی که باشد- فعالیت نکند.

 

 

👈 با خرید و معرفی افراد به ما پورسانت دریافت کنید.
👈 احمد رضا سازواری 09217709172 - 09139256703

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
کارپاره وقت دراصفهان

قوانین و مقررات شرکت تکسو ؛ بخش بیست و نهم

قوانین و مقررات شرکت تکسو 

 

حقوق، تعهدات و مقررات مربوط به مشاوران:

بند پانزدهم- مشاور فروش به هنگام معرفی فرصت شغلی هرگز نباید ادعا کند که در استخدام شرکت است، و  باید تأکید نماید که پیشنهاد وی فاقد عنصر استخدامی بوده و صرفا پیشنهاد راه اندازی یک تجارت مستقل است. همچنین مشاور فروش به هیچ وجه اختیار ندارد مسئولیتی را از طرف شرکت بر عهده کسی بگذارد یا کسی را مقید به انجام وظیفه‌ای از طرف شرکت نماید؛ در غیر این صورت ضامن خسارات وارده خواهد بود.

 

 

👈 با خرید و معرفی افراد به ما پورسانت دریافت کنید.
👈 احمد رضا سازواری 09217709172 - 09139256703

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
کارپاره وقت دراصفهان

قوانین و مقررات شرکت تکسو ؛ بخش بیست و هشتم

قوانین و مقررات شرکت تکسو 

 

حقوق، تعهدات و مقررات مربوط به مشاوران:

بند چهاردهم- خرید محصولات شرکت برای هیچ شخص و تحت هیچ عنوانی اجباری نیست. هر همکار فروش نیز می‌تواند بدون خرید کالا به به فعالیت و کسب درآمد بپردازد. متخلف از این امر شخصا ضامن اعمال خود خواهد بود.

 

 

👈 با خرید و معرفی افراد به ما پورسانت دریافت کنید.
👈 احمد رضا سازواری 09217709172 - 09139256703

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
کارپاره وقت دراصفهان

قوانین و مقررات شرکت تکسو ؛ بخش بیست و هفتم

قوانین و مقررات شرکت تکسو 

 

حقوق، تعهدات و مقررات مربوط به مشاوران:

بند سیزدهم- هیچ گونه حق عضویت یا وجهی جهت آغاز همکاری و پذیرش به عنوان مشاور فروش اخذ نمی‌شود، درصورت تخلف هر مشاور فروش در فرایند جذب مشاوران دیگر و اخذ هرگونه وجه-تحت هر عنوان که باشد-علاوه بر مسئولیت استرداد تمامی وجوه مزبور و امکان اقامه دعوی تحت عناوینی مانند اخذ وجه نامشروع بر علیه وی؛ شرکت مختار به قطع بلافاصله همکاری با او خواهد بود.

 

👈 با خرید و معرفی افراد به ما پورسانت دریافت کنید.
👈 احمد رضا سازواری 09217709172 - 09139256703

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
کارپاره وقت دراصفهان

قوانین و مقررات شرکت تکسو ؛ بخش بیست و ششم

قوانین و مقررات شرکت تکسو

 

حقوق، تعهدات و مقررات مربوط به مشاوران:

بند دوازده- مشاور فروش می‌تواند تقاضای فسخ قرارداد و اتمام همکاری با شرکت را اعلام نماید. انجام این امر با ثبت در دفتر کار مجازی، ارسال نامه کتبی و یا نامه الکترونیکی به شرکت امکان پذیر است.

تقاضای مشاور فروش حداکثر یک هفته پس از دریافت درخواست و احراز هویت قطعی وی توسط شرکت بررسی و قطعی خواهد شد.

 

 

👈 با خرید و معرفی افراد به ما پورسانت دریافت کنید.
👈 احمد رضا سازواری 09217709172 - 09139256703

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
کارپاره وقت دراصفهان